Manat de Mª Lluisa ( fresca )

1,50€

Origen : La Coromina ( Albons )

PROPIETATS
Digestions pesades, gasos. Per els dolors menstruals, colics biliars i renals. Ansietat.

Preu:1,50€