Bleda (Kg)

2,80€

Origen : La Coromina

Propietats:

Es rica amb vitamines, fibres, àcid fòlic i sals minerals. Amb gust i és compatible amb tota clase d'aliments. Està especialment indicada per les irritacions de l'estòmag, diarreas i estrenyiment. A mes a mes fura les inflamacions i enfermetats de la pell, beneficia al fetge i al bazo. Ajuda aixecar l'ànim i contribueix a comprensar la presió baja.

Preu:2,80€