Ravanets (manat)

1,50€

Origen : La Coromina

De la familia de les crucíferes, contenen compostos capaços de prevenir el càncer. Es una bona font de vitamina C, amb molt pocs sucres i grasses.
Es recomana per l'artritis i per obrir la gana. S'utilitza també per fer baixar la febra, ajuda en casos d'infeccions en el sistema respiratori, enfermetats del fetge i de la vesicula biliar.

Preu:1,50€